Kurser inställda

P.g.a. pågående virusepidemi är alla schemalagda kurser i mars och april inställda! Ett extra tillfälle av grundkurs i Microsoft Visio har lagts till 2-3 juni.

0 Kommentarer

Slut på innehåll

Inga fler sidor att ladda