VEM SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Uppgifterna samlas in av Train IT Stockholm AB, organisationsnummer 556741-2144

VARFÖR OCH HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTERNA IN?

Uppgifterna behövs för att kontakta kunder med information inför kurser eller andra uppdrag, för att skapa faktureringsunderlag samt för fortsatt kontakt. Kunden uppger på egen hand nödvändiga uppgifter via webbformulär, mejl, telefon eller på annat sätt.

HUR LÄNGE SPARAS INFORMATIONEN?

Informationen sparas tills vidare.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM KUND?

Du kan när som helst höra av dig till Train IT Stockholm AB och begära ett utdrag av dina uppgifter samt rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga.

LÄMNAS UPPGIFTERNA VIDARE TILL ANDRA?

Uppgifterna kan lämnas vidare till andra i de fall där en extern samarbetspartner står för arrangemanget och behöver informera kunden inför en utbildning.