Utvecklingsprojekt Visio

Train IT bygger lösningar efter önskemål vilket i huvudsak innebär framtagning av stenciler, mallar och/eller makron. Exemplen nedan är från olika projekt som gjorts sedan 1998.

Telia Sonera

Mallar och stenciler för processkartläggning med programmering av färgsättning, makron för visning av hyperlänkar m.m.

ERICSSON

Specialanpassning av symboler för skapande av måttsatta konstruktionsritningar.

FOLKSAM

Mall för processkartläggning enligt Astrakan-metoden.

V&S

Mallar och stenciler för processkartläggning för webbpublicering på Intranät.

SKANSEN

Mallar och stenciler för planering av möblering av restauranger och andra lokaler.

IRM

Specialanpassning av intelligenta symboler för olika typer av processkartläggningar.

SIGMA

Mallar och stenciler för processkartläggning för webbpublicering på Intranät.

Cubsec

Framtagning av processkartor för publicering som pdf

Region Skåne

Mallar och stenciler för processkartläggning

SIS

Specialanpassning av symboler för skapande av dokumentation vid standardisering.