AutoCAD grundkurs, effektiv hantering av ritningar

AutoCAD är ett avancerat verktyg för design och konstruktion och har en mängd funktioner som underlättar och automatiserar arbetet. Denna kurs ger dig de färdigheter du behöver för att kunna utnyttja programmets funktioner på effektivast möjliga sätt. Genom självständiga övningar efter genomgångna avsnitt får du en god inblick i AutoCADs möjligheter. Version av programmet på kursen anpassas till deltagarnas önskemål.…

AutoCAD fördjupningskurs

Fördjupningskursen i AutoCAD inriktar sig delvis på begreppen layout och externa referenser för mer avancerad ritningsuppläggning. Dessutom ingår en fördjupning i block, lager, måttsättning och utskrifter med avancerade inställningar och funktioner. Kursmaterialet är på svenska. MÅLGRUPP Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i AutoCAD och bli en mer avancerad användare. FÖRKUNSKAPER Grundkunskaper motsvarande AutoCAD Grundkurs. LÄNGD Två…

Slut på innehåll

Inga fler sidor att ladda