Planritning för fastighetsmäklare

Allmänt

Planritning för fastighetsmäklare är ett tillägg till Visio 2010 och bygger på mallarna för layoutritningar som finns i Visio 2010 men har anpassats för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna skapa en snygg planritning över en lägenhet eller fastighet.

Funktionalitet

Applikationen är anpassad för att en skannad ritning ska kunna läggas in som underlag och sedan anpassas storleksmässigt för att en skalenlig planritning ska kunna ritas.

I applikationen ingår symboler för fast och lös inredning. Inställning av färger, text m.m. görs enkelt och slutresultatet kan sparas i valfritt bildformat för publicering i ett prospekt.

Via ett snabbkommando kan rummens ytor i kvadratmeter visas.

Pris

1990 kr plus 25 % moms.

Normal postfrakt tillkommer.

(priset för en licens för Visio 2010 Standard är ca. 2250 kr)

Klicka här för information om hantering av personuppgifter

Beställning Planritning
  • 1. Skanna bild

  • 2. Rita

  • 3. Spara