AutoCAD Grundkurs, effektiv hantering av ritningar

Beskrivning

AutoCAD är ett avancerat verktyg för design och konstruktion och har en mängd funktioner som underlättar och automatiserar arbetet. Denna kurs ger dig de färdigheter du behöver för att kunna utnyttja programmets funktioner på effektivast möjliga sätt. Genom självständiga övningar efter genomgångna avsnitt får du en god inblick i AutoCADs möjligheter. Version av programmet på kursen anpassas till deltagarnas önskemål. Kursmaterialet är på svenska.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig grunderna i AutoCAD för att bli effektivare på design och konstruktion.

Förkunskaper

Grundkunskaper i Windows.

Längd

Tre dagar klockan 9.00 – 16.30.

Pris

13950:- plus moms.

Kurslokal

Götgatan 14 i Stockholm.

Kursanmälan

Klicka på kursnamnet vid det datum till höger du vill anmäla dig till och fyll i formuläret. Vid frågor ring 08-508 631 01.

Nästa steg

AutoCAD Fördjupningskurs.